Zakres usług

Prawo cywilne

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Odszkodowania

 • odszkodowania osobowe i majątkowe z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych
 • zadośćuczynienia
 • renty

Prawo gospodarcze

 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • sprawy dotyczące dochodzenia należności
 • opiniowanie i sporządzanie umów

Prawo rodzinne i opiekuńcze​

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy związane z opieką i kuratelą

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia
 • sprawy o zachowek

Prawo karne

 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed organami administracji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo pracy

 • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych i innych z zakresu prawa pracy.

Zapraszam do kontaktu ze mną

Jeśli chcesz uzyskać fachową poradę prawną lub chcesz zyskać doświadczonego reprezentanta w sądzie, skontaktuj się ze mną: